Αρχική  |  Ταυτότητα  |  Προϊόντα  |  Ποιότητα  |  Δίκτυο  |  Επικοινωνία

 

Πραραγόμενα Προϊόντα

Πυρηνόξυλο Ελιάς (Πυρήνα)

Μετά την πρώτη κατεργασίας της ελιάς προκύπτει το ελαιόλαδο και η βιομάζα της ελιάς που είναι το σπασμένο κουκούτσι και η ελαιοψίχα

Το δεύτερο με τη σειρά του πηγαίνει στο πυρηνουργείο (το οποίο διαθέτει η μονάδα μας) και προκύπτει το πυρηνόξυλο και το ελαιόλαδο λαμπάντε.

Το πυρηνόξυλο (όπως είναι) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς:

• Παραγωγή ενέργειας σε αγροτικές βιομηχανίες
(πυρηνελαιουργεία, ελαιουργεία, ραφιναρία λαδιών, σαπωνοποιείο).
• Παραγωγή ενέργειας σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες
(τυροκομία, φούρνοι, πλυντήρια ρούχων, καζάνια τσικουδιάς, ασβεστοποιείες ).
• Θέρμανση κατοικιών, ξενοδοχείων.
• Θέρμανση θερμοκηπίων.
• Παραγωγή α΄ ύλης για ζωοτροφές
 

ΕΠ.ΥΠ.ΕΛ. ΑΒΕΕ - Λάμπου Μύλοι - 81100 - Μυτιλήνη - Λέσβος - Ελλάδα - Τηλ. 6979117650 - Fax: 22510 41276
Powered by Target Point