Αρχική  |  Ταυτότητα  |  Προϊόντα  |  Ποιότητα  |  Δίκτυο  |  Επικοινωνία

 

Πραραγόμενα Προϊόντα

Βιομηχανικό Ελαιόλαδο Λαμπάντε

Λαμπάντε βιομηχανικό ελαιόλαδο:

Είναι ελαιόλαδο με κακή γεύση και οσμή ή με μέγιστη οξύτητα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη από 3,3g/100g λαδιού.

Το ελαιόλαδο της κατηγορίας αυτής προορίζεται για ραφινάρισμα ή για βιομηχανική χρήση.

Δεν μπορεί να καταναλωθεί, χωρίς ραφινάρισμα.
 

ΕΠ.ΥΠ.ΕΛ. ΑΒΕΕ - Λάμπου Μύλοι - 81100 - Μυτιλήνη - Λέσβος - Ελλάδα - Τηλ. 6979117650 - Fax: 22510 41276
Powered by Target Point